Rätt att få klaga på vården

Var och en har rätt att klaga närhelst hen har lidit en skada och rätten att få svar, eller annan feedback. Hälso- och sjukvårdstjänsterna bör garantera utövandet av denna rättighet och ge (med hjälp av tredje part) patienter information om sina rättigheter, så att de kan visa på kränkningar de upplevt och formalisera sitt klagomål.

Nedan finns fördjupningar inom organisationer, offentlig verksamhet, styrdokument och mycket mer!