Rätt att slippa onödigt lidande och smärta

Varje individ har rätt att slippa så mycket lidande och smärta som möjligt, i varje fas av sin sjukdom. Hälso- och sjukvården måste förbinda sig att vidta alla åtgärder som är användbara för detta ändamål, som att tillhandahålla palliativa behandlingar och förenkla patientens tillgång till dem.