Rätt att välja vård och vårdgivare

Varje individ har rätt att fritt välja mellan olika behandlingsförfaranden och leverantörer av vård på grundval av adekvat information.