Rätt att välja vilken information som ska lämnas

Varje person har rätt att få tillgång till all information som kan göra det möjligt för honom eller henne att aktivt delta i besluten om hans eller hennes hälsa; denna information är en förutsättning för varje procedur och behandling, inklusive deltagande i vetenskaplig forskning.