Rätt till förebyggande åtgärder

Varje individ har rätt till adekvat hjälp för att förebygga sjukdom. Hälso- och sjukvården är skyldiga att sträva efter detta genom att öka människors medvetenhet och garantera vård med jämna mellanrum utan kostnad för olika grupper av befolkningen i riskzonen samt att göra resultaten av vetenskaplig forskning och teknisk innovation tillgängliga för alla.