Rätt till god vårdkvalitet enligt riktlinjer och standarder

Varje individ har rätt till tillgång till högkvalitativa hälso- och sjukvårdstjänster på grundval av specifikation och efterlevnad av exakta standarder.