Rätt till information

Varje individ har rätt till tillgång till all slags information om deras hälsotillstånd, hälso- och sjukvård och hur man använder informationen, samt allt som vetenskaplig forskning och teknisk innovation gör tillgängligt.