Rätt till innovationer i vården

Varje individ har rätt till tillgång till innovativa vårdmetoder, inklusive diagnostiska förfaranden, enligt internationella standarder och oberoende av ekonomiska eller ekonomiska överväganden. Läs mer nedan!