Rätt till integritet och sekretess

Varje individ har rätt till sekretess för sin personliga information, inklusive information om hens hälsotillstånd och potentiella diagnostiska eller terapeutiska förfaranden, samt skydd av hens integritet under utförandet av diagnostiska undersökningar, specialistbesök och medicinska / kirurgiska behandlingar i allmänhet.