Rätt till kompensation vid skada i vården

Varje individ har rätt att få en tillräcklig ersättning inom rimligt kort tid närhelst hen har lidit fysisk, eller moralisk och psykologisk skada orsakad av en vårdbehandling. Hälso- och sjukvårdstjänsterna måste garantera ersättning, oavsett skadornas allvar och dess orsak (från en överdriven väntan till ett fall av felbehandling), även om det slutliga ansvaret inte kan fastställas absolut.