Rätt till personcentrerad vård

Var och en har rätt till diagnostiska eller terapeutiska vårdprogram som är anpassade så mycket som möjligt till hens personliga behov. Hälso- och sjukvården måste i detta syfte garantera flexibla program, inriktade så mycket som möjligt på individen, och se till att kriterierna för ekonomisk hållbarhet inte råder över rätten till hälsovård.