Rätt till tillgänglig vård

Varje individ har rätt att få tillgång till den hälso- och sjukvård som hens hälsobehov kräver. Sjukvården måste garantera lika tillgång till vård för alla utan att diskriminera på grundval av ekonomiska resurser, bostad, typ av sjukdom eller tid för tillgång till tjänster.

En individ som kräver behandling, men som inte kan bära kostnaderna, har rätt att få del av våd utan kostnad. Varje individ har rätt till adekvata tjänster oberoende av om hen har varit inlagd på ett litet eller stort sjukhus eller klinik.

Varje person, även utan ett uppehållstillstånd, har rätt till brådskande eller väsentlig öppenvård och öppenvård. En individ som lider av en sällsynt sjukdom har samma rätt till nödvändiga behandlingar och mediciner som någon med en vanligare sjukdom.