Rätt till vård inom rimlig tid

Varje individ har rätt att få nödvändig behandling inom en snabb och förutbestämd tidsperiod. Denna rätt gäller vid varje fas av behandlingen. Hälso- och sjukvården har som plikt att fastställa väntetider inom vilka vissa tjänster måste tillhandahållas, på grundval av specifika standarder och beroende på hur brådskande fallet är. Sjukvården måste garantera varje enskild person tillgången till tjänster och säkerställa omedelbar registrering på väntelistor.