Rättigheter för familj, närstående och vårdare

Det kan vara svårt att vara anhörig eller annan närstående och stå bredvid någon som behöver olika vårdinsatser och inte veta vad som gäller för rätten till information om personens hälsotillstånd eller planerade behandlingar till exempel.

Likaså som vårdare att följa med in på sjukhusbesök eller vid vård i hemmet, kan det vara svårt att veta vad man får ta del av, vad man får prata om med personen själv eller andra runtomkring.