Rättigheter för vårdpersonal

Självklart finns inte bara rättigheter i vården för dem som är patienter – även personalen har rättigheter som anställda och utifrån sina olika yrken. Men lagstiftningen för vården påtalar särskilt professionens ansvar för en rätt utförd vård utifrån en god etik.