Nationella branschorganisationer och föreningar

Ibland är det en gränsöverskridande beteckning på en produkt eller tjänst, huruvida det är läkemedel eller medtech eller faktiskt båda. Exempel kan vara ett bakteriedödande förband – själva förbandet är en medicinteknisk produkt, men det bakteriedödande medlet/substansen räknas som läkemedel. Därför finns det life science-branschen vissa företag som finns med i flera branschorganisationer med olika inriktningar.