Är du en kontaktsjuksköterska på riktigt eller bara ett namn på papperet?

Jag minns hur sjuksköterskan på onkologen ringde mig dagen efter jag varit på onkologen i Lund för behandling och frågade hur jag mådde. Det var för mig ett mycket viktiga samtal som gjorde att jag kände mig trygg under min cancerresa och visade att jag hade ett stort stöd från vården. Jag trodde det var likadant för alla. Men så var det ju inte, inte då för trettio år sen, och inte heller idag.

På Regionala cancercentrums webbsida kan vi läsa att alla patienter med cancer SKA erbjudas en fast kontaktperson vid den cancervårdande kliniken och att ”Syftet är att förbättra information och kommunikation mellan patient och vårdenhet, att skapa tillgänglighet, kontinuitet och trygghet samt att stärka patientens möjligheter till att vara delaktig i den egna vården”. Observera, att det står kontaktperson. Men jag vet i mitt långvariga arbete som patientrepresentant att de flesta patienter vill ha en kontaktsjuksköterska. Uppdraget för Kontaktsjuksköterskan är fastställt i en nationell beskrivning och där kan man läsa att ”hen ska vara tydligt namngiven för patienten, vara speciellt tillgänglig för patienten eller kunna hänvisa till annan kontakt”. Där kom det igen, kontaktperson, inte kontaktsjuksköterska.

Vad innebär det att vara kontaktsjuksköterska?

I våras hade jag förmånen att få samtala just med en av cancervårdens kontaktsjuksköterskor, Carina Svärd (Hematologen, Karolinska Huddinge) om hennes förutsättningar utifrån kontaktsjuksköterskans perspektiv. Carina berättade att de är två kontaktsjuksköterskor på mottagningen som har 1000 patienter varav 500 under aktiv behandling. ”Vi känner att vi inte riktigt räcker till. Vi har för stort ansvar och har svårt för uppföljande samtal. Vi vill kunna göra mera, som exv upprätta vårdplan” säger Carina. 
Lyssna gärna på Blodcancerpodden Coping – att hantera allvarlig sjukdom. De frågor som diskuteras är relevanta och intresse för alla berörda även av annan allvarlig sjukdom.
I podden medverkar också dåvarande verksamhetschefen Christian Pedersen som framför Blodcancerförbundets önskemål om betydligt fler kontaktsjuksköterskor som har kompetens och tid för sitt uppdrag.

Stor brist på kontaktsjuksköterskor

I vårt avlånga land ser det fortfarande väldigt olika ut avseende tillgång till kontaktsjuksköterska. För vissa patientgrupper finns hen med genom hela vårdkedjan från diagnos, genom behandling och vid cancerrehabilitering. För andra finns tillgång till kontaktsjuksköterska i samband med behandling och då kan hen fått uppdraget som tillägg till tidigare heltidsarbete. Vilket gör att förutsättningarna för att bedöma patientens behov på kort och lång sikt och kunna upprätta en genomtänkt Min vårdplan ofta brister.

Hur många behövs?

Det vet ingen i dagsläget, förhoppningsvis får vi svaret så småningom genom den forskning som bedrivs. Det vi vet är att det idag är stor brist. Forskningen som bedrivs kommer bl.a. att ge svar på vilka förutsättningar (tid, mandat, tydliga uppdragsbeskrivningar) och deras självskattade kompetens. Forskningen är gjord i två regioner RCC – Mellansverige (Uppsala-Örebro) och Stockholm-Gotland.
Sedan visar genomförd forskning att patienterna beskriv tre olika modeller: Modell 1 var en ’Holistisk och personcentrerad omvårdnadsmodell’, Modell 2 var en ’Fragmenterad och behandlingsorienterad vårdmodell’ och Modell 3 var ’En chimär – Ett namn på ett papper’.

Min önskan är att alla som känner sig ha behov av en kontaktsjuksköterska verkligen också ska få det enligt modell 1!

Till sist, sjuksköterskor; Vilken kontaktsjuksköterska vill du vara? Och vad gör ni för att tar er dit?

 


 

Mer om kontaktsjuksköterskeuppdraget och min vårdplan hittar du på:
https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/
https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/
https://www.blodcancerforbundet.se/vart-arbete/blodcancerpodden/

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem × 3 =