Material

Här kan du hitta material, såsom artiklar, faktablad och rapporter etc, som beskriver olika frågor och åsikter inom området funktionsnedsättningar. Innehållet i dem står respektive leverantör/skribent för.Tipsa oss gärna om det är något du saknar, mejla till tips@fokuspatient.se.