Seminarium om sällsynta kardiovaskulära sjukdomar – Seminar FOKUS Rare CVD

FOKUS Sällsynta hjärtsjukdomar
När: 20:e mars
Var: CityLife, Sveavägen 63, Stockholm
Digitalt: Ja, i första hand önskar vi att du kommer och nätverkar – men det går att se digitalt också.
Tid: 10:00- 14:30
Pris: Kostnadsfritt men anmälan krävs

Att få en tidig upptäckt av en sjukdom är förstås viktigt oavsett diagnos. En hjärtkärlsjukdom som är ärftlig kan hanteras om än inte botas, med tidig diagnosticering. Vissa kanske inte räknas som ”sällsynta” men ändå ovanliga i jämförelse med andra. Det här seminariet vill lyfta några av de sjukdomarna och ge mera kunskap utifrån det arbete som sker på svensk och europeisk nivå.

Program

Kl. 9:30 Dörrarna öppnar, kaffe & thé för de som vill mingla innan det börjar.
Kl. 10.00 Inledning och välkommen med Penilla Gunther, grundare FOKUS Patient®
Kl. 10.05 En översikt av kunskap och information kring sällsynta diagnoser i Sverige och Europa.

Att hitta den rätta experten för en sällsynt sjukdom och få rätt vård, är en utmaning för många av de 30 miljoner människor som lever med en sällsynt diagnos i Europa. Ofta är den enda experten på just deras sjukdom placerad på ett sjukhus i ett annat land. Här har EU skapat Europeiska Referensnätverk – ERN så vårdgivare kan utbyta kunskaper över gränserna.

Rula Zain, docent. Bitr ledare för Centrum Sällsynta Diagnoser, Stockholm, nationell samordnare European Reference Network & Orphanet. EUHA-koordinator.

Kl. 10.50 Exempel på sällsynta & ovanliga hjärtsjukdomar – perspektiv från patienter

Hypertrofisk Kardiomyopati och andra närbesläktade Kardiomyopatier
Jerker Liljestrand, Patientföreningen Svenska Sällskapet för Hypertrofisk Kardiomyopati

Willam Syndrom
Thandi Schüler, Ordförande Patientföreningen för Williams Syndrom

Familjär Hyperkolestrolomi -Example of initiatives for early detection – Familial Hypercholesterolaemia
Magdalena Daccord, Chief Executive, FH Europe – The European Familial Hypercholesterolaemia Patient Network, about policy work for early detection of FH.

Kl. 12.20 Ev respons på detta från Socialdepartementet. Obs preliminärt!

Kl. 12.40 Lunch

Kl. 13.10 Genetisk testning vid hjärtsjukdom – översikt och nedslag

Anneli Svensson, Överläkare vid arytmisektionen, bitr verksamhetschef, Kardiologiska kliniken US Linköping, ansvarig Kardiogenetikmottagningen. Ordförande Svenska Nationella Kardiogenetikregistret, styrgruppsmedlem SWEDEHEART. Ordförande i Kardiologföreningens HjärtRytmGrupp (HRG)

Kl. 13.50 Diskussion mellan deltagare och talare – reflektioner över vad som tagits upp under dagen.

Kl. 14:30 Tack för idag!

Boka din plats senast 18 mars genom att maila: penilla@fokuspatient.se

The earlier you can discover a severe disease is of course important regardless in what area. A CVD which is hereditary can be managed but not cured, with an early diagnosis. Some of them might not count as “rare” but nevertheless unusual comparing to others. This seminar will take up some of these diagnoses and give more knowledge about what is going on within research and policy work at both Swedish and European level.

Seminariet sponsras av:

 

Datum

20 mar 2023
Expired!

Tid

10:00 - 14:30

Platser

CityLife
Sveavägen 63, Stockholm
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© Copyright - Fokus Patient