Omstart för äldreomsorgen 

Låt insikterna från Coronapandemin bli den omstart som äldreomsorgen så väl behöver. Nuvarande system utsätter både personal och äldre för onödiga risker som rätt teknik kan avhjälpa. Låt socialstyrelsens nya utredning om framtidens teknik inom äldreomsorgen visa vägen till en omstart av äldreomsorgen som frigör människor och bevarar livskvalité för våra äldre.

Nyligen kom utredningen Framtidens teknik i välfärdens tjänst som slår fast att “välfärdsteknik är underutnyttjad idag men har stor potential att öka individens självständighet, oberoende och livskvalitet”. Efter Corona kommer med största sannolikhet smittorisker och överdödlighet under pandemin att ligga i fokus för debatten och vi hoppas att den här diskussionen öppnar upp för ett nytänkande inom äldreomsorgen.

Vi välkomnar utredningens förslag om ett nationellt centrum för äldreomsorgen och hoppas att det kan ge ett tydligare fokus på utvärderingar av nyttan med rätt teknik över tid samt över gränserna för verksamhets-budgetar och olika instanser. Vi ser gärna att våra och andras hjälpmedel granskas och utvärderas så exemplen på hur en anpassningsbar och flexibel omsorg för ständigt skiftande behov kan synliggöras. 

Intresset för välfärdsteknik ökar och särskilt inom rehabiliteringen finns en stor förståelse för att vi måste ha en mer holistisk syn på omsorgstagare, omsorgspersonal, tekniska hjälpmedel och flexibilitet. Det möjliggör för ökad trygghet, service och delaktighet. Välfärdsteknik kompletterar och ger stöd inom omsorgen för äldre samt för människor med funktionsnedsättningar.

När vi kan stödja en människas förmågor med rätt hjälpmedel så att hen får bättre möjligheter att till exempel klara sig själv upp och ned från toaletten eller upp och ned ur sängen är det en stor vinst för individen. På samma sätt har vi tydligt under Corona sett hur man med rätt teknik minskar behovet av svåra och tunga lyft för omsorgspersonalen samtidigt som vi kan minska risker för smittspridning. Istället för två personer som behövs när någon ska hjälpas upp ur en säng så behövs med rätt hjälpmedels-säng enbart en person. 

I den diskussion som nu kommer är det viktigt att sätta fokus även på förutsättningar för att kunna bo kvar hemma längre, men att då få rätt förutsättningar för anhöriga som kanske ska hjälpa till, för hemtjänsten eller när en flytt sker till ett äldreboende. Välfärdstekniken har en plats att spela i att ändra så att anpassningsbara hem ses som en samspelande helhet för att öka våra äldres självständighet och trygghet. Innovativ välfärdsteknik som kan underlätta människors vardag är därför viktigare än någonsin tidigare. 

Vi ser möjligheten för en omstart och vi hoppas att välfärdsteknik och hjälpmedel kan få en ny och viktigare roll när pusslet som är omsorgen skall läggas om. Det behövs en helhetssyn på människan som omsorgstagare, på människan som omsorgspersonal samt på teknik och kostnader respektive nytta över tid för att få den omstart som äldreomsorgen behöver.

 

Jonas Pettersson, rådgivare och säljchef ErgoNova Sweden AB

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två + 5 =