Tror du att ungdomsfylleriet är det värsta under kommande helger?

Hur många vet, om det är unga eller äldre som dricker mest? Hur påverkas vi av pandemin och de kommande helgerna med intag av alkohol?

Alla känner inte till att ungdomars alkoholdrickande minskat kraftigt de senaste åren. Mellan år 2000 och 2017 halverades alkoholkonsumtionen bland Sveriges nior och debuten av tobak, alkohol och narkotika kommer allt senare. Det sägs ofta att drickandet går ner i åldrarna, men det stämmer inte. Det går UPPÅT i åldrarna.

Och ett problem är att vi som växte upp under 70-talet tror att det nu är som då, och många föräldrar förväntar sig att det ska vara som då, vad gäller tonåringars drogande. Forskarna är inte helt säkra på vad minskningen beror på. Antagligen är det en mängd olika faktorer, som spelar in, men föräldrars ökande restriktivitet till barns drickande spelar förmodligen stor roll.

Enligt CANs (Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning) senaste enkät (genomförd våren 2020) ser vi tyvärr en liten uppgång både vad gäller alkohol, snus och narkotika. I Öckerömetodens drogvaneundersökningar i höst ser vi dock ingen ökning av användandet av alkohol och narkotika, så det verkar som om ökningen finns i kommuner som inte satsar på effektivt drogförebyggande arbete.

Hur påverkar pandemin drogläget bland unga? Fortfarande är det för tidigt att dra några säkra slutsatser. Det talas ju en del om ökning av psykisk ohälsa men ungdomar dricker ju sällan av självmedicineringsskäl, så detta bör ha en mindre inverkan på alkoholdrickandet. De flesta ungdomar som dricker gör det för att det är fest, för att ha kul, INTE för att man mår dåligt.

Stängning av gränserna har ju tidvis minskat införseln av både alkohol och narkotika, så detta kan haft/ha en dämpande effekt. De vana användarna hittar nog alkohol/narkotika så det räcker, men viljan att bjuda/introducera nya kan tänkas minska om det är ont om drogen ifråga.

Ändrade jobbvanor och resvanor hos familjerna kan också påverka konsumtionen. Det är ju känt att god anknytning föräldrar-barn är en av de viktigaste friskfaktorerna. Barn som har god kontakt med sina föräldrar dricker/röker/använder narkotika mycket mindre än andra barn.

Det finns såklart oerhört många negativa effekter av pandemin, men kanske har ökat hemarbete och minskat resande bidragit till att både närheten barn-föräldrar och föräldrars möjlighet att ha koll på sina barn har ökat, och detta bör då innebära ett minskat alkoholdrickande bland unga. Det är ju idag väldigt få föräldrar som tillåter att deras minderåriga barn dricker. De flesta minderåriga som ändå gör det, försöker på olika sätt dölja det för sina föräldrar.

Mycket tyder på ett ökat alkoholdrickande bland vuxna i pandemins spår, och om föräldrar berusningsdricker i högre utsträckning, är detta såklart en riskfaktor för barnen i familjen.

Julen ska vara barnens högtid och de märker direkt när alkoholen kommer fram. För föräldrar som inte beter sig som vanligt är skrämmande för barn. Jag vill därför uppmana alla vuxna i Sverige att ta en VIT JUL – för barnens skull.

 

Håkan Fransson, socionom

Drogförebyggande samordnare Öckerö kommun

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fyra − 3 =