Offentliga verksamheter och dokument

Svensk lagstiftning

Här ger FOKUS Patient® exempel på ansvariga myndigheter och andra offentliga verksamheter och de styrande dokument som såväl de offentliga som privata vårdgivare har att följa i Sverige, utifrån de europeiska punkterna inom European Charter of Patient’s Rights.

Du får tips på lagar och förordningar för detta område, men vill du veta mer om respektive lag och hur dessa beslutas av Riksdagen, gå in på www.riksdagen.se. Där kan du söka på numret eller namnet som en lag har och även läsa om processen för hur lagar tas fram.

Förordning är ett tillägg till lagstiftningen som regeringen kan utfärda, se mera på www.regeringen.se medan en ”instruktion” för en myndighet också är en förordning som fastställer myndighetens övergripande ansvarsområden och hur verksamheten ska organiseras.

Föreskrifter och allmänna råd samt kungörelser är i en gemensam författningssamling, HSLF-FS, för sju myndigheter inom områdena hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Läkemedelsverket, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Saknar du ett gott exempel på lagar, föreskrifter eller förordningar, är du välkommen att skicka in det till oss på tips@fokuspatient.se.